WIEM, DLATEGO DZIAŁAM

program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego

Eea Grants, Norway Grants, Powiat Gryficki, Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia

 

   Jaki jest cel projektu? Identyfikacja potrzeb wskazała, iż w powiecie gryfickim najczęstsza przyczyną zgonów są choroby układu krążenia. Należy im przeciwdziałać.

    Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie czynników ryzyka powodujących choroby układu krążenia oraz sposobach ich ograniczenia, zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych dzięki przeprowadzonym badaniom. Cel ten przyczynia się do osiągnięcia wyników Programu PL13 poprzez wdrożenie Programu promocji zdrowia w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, promocji aktywności fizycznej, walki z otyłością oraz Programu profilaktyki badań chorób układu krążenia.

    Działania skierowane zostaną do ogółu społeczeństwa, w tym do osób wieku od 6-20 lat oraz powyżej 35 roku życia. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszanie zachorowalności na choroby układu krążenia w powiecie, kształtowanie postaw prozdrowotnych, niższe koszty leczenia.  Po zakończeniu projektu realizowane będą działania prozdrowotne przeciw ChUK: rajdy nordic walking / rowerowe, siłownie plenerowe, akcje edukacyjne.